Gemsen AB

Västra Götalands län

Information

Gemsen AB hittar ni ett Västra Götalands län som inte är som andra län. I Västra Götalands län hittar ni Mölndal som är den kommunen där Gemsen AB finns. I Mölndal så finns det många olika Aktiebolag och i Västra Götalands län så finns det ännu fler Aktiebolag. Gemsen AB tillhör bolagstypen Aktiebolag och bolaget har F-skatt vilket Gemsen AB har haft sedan 2004-05-13. Gemsen AB har funnits sedan och 2004-05-13 så registrerades bolaget för moms.

Vill ni skicka post till Gemsen AB så kan ni göra det genom att skicka er post till Dalbackav. 13, 247 51, Dalby men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 046-133771.

Mölndal arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Västra Götalands län för att locka till sig fler bolag.

Idag är Gemsen AB Privat, ej börsnoterat.

Gemsen AB har idag 556656-6807 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -ledamöterna är den som för stunden ansvarar för Gemsen AB

Bolaget skall bedriva ekonomisk och juridisk konsultation, kapitalförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.

I Gemsen AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Eek, Stefan Daniel som är född 1974 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Eek, Peter Andreas som är född 1976 och har titeln Ordinarie ledamot, Eek, Toomas Voldemar som är född 1945 och har titeln Suppleant, Holmgren, Bengt Olof Peter som är född 1947 och har titeln Revisor, Hansson, Paul Mikael Åke som är född 1964 och har titeln Revisorssuppleant, Peter Holmgren Revisionsbyrå HB som är född och har titeln RevisorDeloitte AB som är född och har titeln Revisor, .