Hedin Linköping Fastighet AB

Västra Götalands län

Information

Hedin Linköping Fastighet AB hittar ni ett Västra Götalands län som inte är som andra län. I Västra Götalands län hittar ni Mölndal som är den kommunen där Hedin Linköping Fastighet AB finns. I Mölndal så finns det många olika Aktiebolag och i Västra Götalands län så finns det ännu fler Aktiebolag. Hedin Linköping Fastighet AB tillhör verksamheterstypen Aktiebolag och verksamheten har F-skatt vilket Hedin Linköping Fastighet AB har haft sedan 2003-10-23. Hedin Linköping Fastighet AB har funnits sedan och 2003-10-23 så registrerades verksamheten för moms.

Vill ni skicka post till Hedin Linköping Fastighet AB så kan ni göra det genom att skicka er post till men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 0372-48453.

Mölndal arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Västra Götalands län för att locka till sig fler verksamheter.

Idag är Hedin Linköping Fastighet AB Privat, ej börsnoterat.

Hedin Linköping Fastighet AB har idag 556646-3260 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -ledamöterna är den som för stunden ansvarar för Hedin Linköping Fastighet AB

Bolaget skall äga och förvalta fast- och lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

I Hedin Linköping Fastighet AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Hedin, Anders som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Litborn, Jan Åke Gustaf som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Nielsen, Charles Peter Gerhard som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Schultz, Paul Hans-Olof som är född 1968 och har titeln Revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, .