Urban Future Organization Scandinavia AB

Västra Götalands län

Information

Urban Future Organization Scandinavia AB hittar ni ett Västra Götalands län som inte är som andra län. I Västra Götalands län hittar ni Mölndal som är den kommunen där Urban Future Organization Scandinavia AB finns. I Mölndal så finns det många olika Aktiebolag och i Västra Götalands län så finns det ännu fler Aktiebolag. Urban Future Organization Scandinavia AB tillhör verksamheterstypen Aktiebolag och verksamheten har F-skatt vilket Urban Future Organization Scandinavia AB har haft sedan 2002-04-16. Urban Future Organization Scandinavia AB har funnits sedan och 2002-04-16 så registrerades verksamheten för moms.

Vill ni skicka post till Urban Future Organization Scandinavia AB så kan ni göra det genom att skicka er post till Dalgångsg. 28, 431 39, Mölndal men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 076-8639090.

Mölndal arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Västra Götalands län för att locka till sig fler verksamheter.

Idag är Urban Future Organization Scandinavia AB Privat, ej börsnoterat.

Urban Future Organization Scandinavia AB har idag 556622-8747 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen är den som för stunden ansvarar för Urban Future Organization Scandinavia AB

Bolaget skall bedriva arkitektverksamhet, försäljning av konsulttjänster inom arkitektur, stadsplanering, industridesign, digialdesign och tillverkningsat försäljning av konsulttjänster inom pedagogik och undervisning. Försäljning av servicetjänster inom digital modellering, visualisering och tillverkning. Fastighets- och byggnadsentreprenad. Import av byggprodukter, möbler, design- och inredningsprodukter för lägenheter och kontor. Forskning och utveckling av byggsystem, byggprodukter, byggteknik och digitala verktyg för design och tillverkning. Publicering av artiklar, böcker och tidsskrifter. Anordnande av utställningar samt handel med fastigheter.

I Urban Future Organization Scandinavia AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Lundberg, Per Jonas som är född 1970 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Åsa Katarina som är född 1971 och har titeln Suppleant, Mattsson, Roger Gösta Martin som är född 1950 och har titeln Revisor, KPMG AB som är född och har titeln Revisor, .