Affärsfastigheter i Mölndal AB

Västra Götalands län

Information

Affärsfastigheter i Mölndal AB hittar ni ett Västra Götalands län som inte är som andra län. I Västra Götalands län hittar ni Mölndal som är den kommunen där Affärsfastigheter i Mölndal AB finns. I Mölndal så finns det många olika Aktiebolag och i Västra Götalands län så finns det ännu fler Aktiebolag. Affärsfastigheter i Mölndal AB tillhör verksamheterstypen Aktiebolag och verksamheten har F-skatt vilket Affärsfastigheter i Mölndal AB har haft sedan 2006-01-19. Affärsfastigheter i Mölndal AB har funnits sedan och 2006-01-19 så registrerades verksamheten för moms.

Vill ni skicka post till Affärsfastigheter i Mölndal AB så kan ni göra det genom att skicka er post till men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 031-7208400.

Mölndal arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Västra Götalands län för att locka till sig fler verksamheter.

Idag är Affärsfastigheter i Mölndal AB Privat, ej börsnoterat.

Affärsfastigheter i Mölndal AB har idag 556606-0249 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas av en av -ledamöterna i förening med -Bucht, Dennis Ingemar Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder är den som för stunden ansvarar för Affärsfastigheter i Mölndal AB

Föremålet för bolagets verksamhet är att förvärva,bebygga,äga, förvalta och avyttra fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.

I Affärsfastigheter i Mölndal AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Bucht, Dennis Ingemar som är född 1959 och har titeln Extern VD, Hilmersson, Sven Adolf som är född 1940 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Berglund Nilsson, Mona Lisbeth som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Sven-Ove Valter som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Klarenius, Kent Tor Leif som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindqvist, Ronny Ivar som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamotOlsson, Claes-Lennart som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Runberg, Bernt-Akke Stellan som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Sernestrand, Gunno Carl-Johan som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamotWoxlin, Bernt Arne som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamotBertén, Lars Göran Gustaf som är född 1948 och har titeln RevisorJohansson, Lars Bertil som är född 1956 och har titeln RevisorssuppleantJartun, Lars Henrik Egon som är född 1938 och har titeln LekmannarevisorSvensson, Leif Thomas som är född 1962 och har titeln LekmannarevisorKPMG AB som är född och har titeln Revisor.