Bo Hansson Aktiebolag

Västra Götalands län

Information

Bo Hansson Aktiebolag är ett av många verksamheter som finns i Mölndal. Det är nämligen den kommunen som Bo Hansson Aktiebolag finns i och den tillhör även Västra Götalands län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Bo Hansson Aktiebolag är F-skattregistrerade och det har verksamheten varit sedan 1994-01-01.

Bo Hansson Aktiebolag som idag finns i Västra Götalands län har varit registrerat sedan 1972-11-27. Men sedan 1973-01-01 så har Bo Hansson Aktiebolag varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Grågåsg. 3, 412 62, Göteborg. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Bo Hansson Aktiebolag så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 031-870235.

Mölndal arbetar för att verksamheter som Bo Hansson Aktiebolag ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Bo Hansson Aktiebolag. Det finns flera Privat, ej börsnoterat verksamheter i Västra Götalands län.

Bolaget skall driva handel med bensin och bilreservdelar, mobila telefon- och radioutrustningar ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Bo Hansson Aktiebolag är följande:
Firman tecknas av styrelsen.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Bo Hansson Aktiebolag och det är följande personer, Rydel, Bozena Helena som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Rydel, Jan som är född 1983 och har titeln Suppleant, Börjesson, Björn Christer Håkan som är född 1953 och har titeln Revisor, Konrev, Konsultation och Revision Aktiebolag som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Bo Hansson Aktiebolag är 556172-5978.