Mekano-Konsult i Mölndal Aktiebolag

Västra Götalands län

Information

Mekano-Konsult i Mölndal Aktiebolag hittar ni ett Västra Götalands län som inte är som andra län. I Västra Götalands län hittar ni Mölndal som är den kommunen där Mekano-Konsult i Mölndal Aktiebolag finns. I Mölndal så finns det många olika Aktiebolag och i Västra Götalands län så finns det ännu fler Aktiebolag. Mekano-Konsult i Mölndal Aktiebolag tillhör bolagstypen Aktiebolag och bolaget har F-skatt vilket Mekano-Konsult i Mölndal Aktiebolag har haft sedan 1994-01-01. Mekano-Konsult i Mölndal Aktiebolag har funnits sedan och 1975-01-01 så registrerades bolaget för moms.

Vill ni skicka post till Mekano-Konsult i Mölndal Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till Boreg. 6, 431 69, Mölndal men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 031-822817.

Mölndal arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Västra Götalands län för att locka till sig fler bolag.

Idag är Mekano-Konsult i Mölndal Aktiebolag Privat, ej börsnoterat.

Mekano-Konsult i Mölndal Aktiebolag har idag 556156-3551 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen är den som för stunden ansvarar för Mekano-Konsult i Mölndal Aktiebolag

Bolaget skall bedriva mekanisk tillverkning och konsultation i anslutning därtill samt därmed förenlig verksamhet.

I Mekano-Konsult i Mölndal Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Lindberg, Roy Erik som är född 1929 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindberg, Barbro som är född 1932 och har titeln Suppleant, Eriksson, Olof Magnus som är född 1962 och har titeln Revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, .