TRIAB Tri Innovations Aktiebolag

Västra Götalands län

Information

TRIAB Tri Innovations Aktiebolag hittar ni ett Västra Götalands län som inte är som andra län. I Västra Götalands län hittar ni Mölndal som är den kommunen där TRIAB Tri Innovations Aktiebolag finns. I Mölndal så finns det många olika Aktiebolag och i Västra Götalands län så finns det ännu fler Aktiebolag. TRIAB Tri Innovations Aktiebolag tillhör verksamheterstypen Aktiebolag och verksamheten har F-skatt vilket TRIAB Tri Innovations Aktiebolag har haft sedan 1994-01-01. TRIAB Tri Innovations Aktiebolag har funnits sedan och 1971-01-01 så registrerades verksamheten för moms.

Vill ni skicka post till TRIAB Tri Innovations Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till Ålegårdsg. 3, 431 50, Mölndal men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 031-272130.

Mölndal arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Västra Götalands län för att locka till sig fler verksamheter.

Idag är TRIAB Tri Innovations Aktiebolag Privat, ej börsnoterat.

TRIAB Tri Innovations Aktiebolag har idag 556155-2521 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Angervall, Klas Anders Bertil -Karlsson, Lars Börje är den som för stunden ansvarar för TRIAB Tri Innovations Aktiebolag

Bolaget skall utveckla och tillverka industriutrustningar, företrädesvis för verkstadsindustrin samt utöva därmed förenlig verksamhet.

I TRIAB Tri Innovations Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Angervall, Klas Anders Bertil som är född 1954 och har titeln VD, Angervall, Klas Anders Bertil som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Lars Börje som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Arvérus, Håkan Eric Wilhelm som är född 1959 och har titeln Suppleant, Waern, Carl Fredrik Johan Gustav som är född 1971 och har titeln Revisor, Larsson, Nils Anders som är född 1960 och har titeln RevisorssuppleantKPMG AB som är född och har titeln Revisor, .