Riksbyggens Bostadsrättsförening Mölndalshus nr 4

Västra Götalands län

Information

Bostadsrättsförening finns det flera av i Mölndal och Riksbyggens Bostadsrättsförening Mölndalshus nr 4 är ett av dem. Västra Götalands län är ett stort län där det finns många företag där och Riksbyggens Bostadsrättsförening Mölndalshus nr 4 är ett av dem. Statusen för Riksbyggens Bostadsrättsförening Mölndalshus nr 4 är att Bolaget är aktivt.

Riksbyggens Bostadsrättsförening Mölndalshus nr 4 är ett Bostadsrättsförening och skapades 1985-01-24. Det finns flera olika företag i Västra Götalands län som är ett stort län. Mölndal där företaget finns i jobbar för att företag som Riksbyggens Bostadsrättsförening Mölndalshus nr 4 ska trivas.

I Mölndal så finns det flera olika företag som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostadsrättslägenheter för permanent boende om inte annat särskilt avtalas, och i förekommande fall lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden. Föreningen skall i sin verksamhet även i övrigt främja de kooperativa idéerna, i första hand inom bostadsförsörjningen.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Riksbyggens Bostadsrättsförening Mölndalshus nr 4 inte är momsregistrerat.

Idag är Riksbyggens Bostadsrättsförening Mölndalshus nr 4 och det finns flera företag som är det idag i Mölndal.

Vill man komma i kontakt med Riksbyggens Bostadsrättsförening Mölndalshus nr 4 så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 031-420400.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna.

De som är på något sätt har med Riksbyggens Bostadsrättsförening Mölndalshus nr 4 är Johansson, Bengt Göran som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Tomas Carl Henrik som är född 1980 och har titeln Ordinarie ledamot, Ottosson, Frank Peter som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Skoog, Leif Göran Verner som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Svensson, Per Mårten som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot, Bengtsson, Olof Mikael som är född 1966 och har titeln SuppleantJohansson, Gert Helge som är född 1944 och har titeln Suppleant, Wallentin, Sven Håkan Magnus som är född 1959 och har titeln Suppleant, .

Riksbyggens Bostadsrättsförening Mölndalshus nr 4 har 716408-9158 som sitt organisationsnummer.